Dagsorden til årsmødet d. 12. november

Dagsordenen er tidligere sendt ud via Crewnet, men da vores samarbejde med Crewnet er opsagt er denne ikke længere tilgængelig. Derfor har vi valgt at lægge dagsordenen ud her, så du kan se hvad der skal ske til festivalens årsmøde.

DAGSORDEN TIL ÅRSMØDET 2023

Afholdes kl. 15.00 i foredragssalen på Nordborg Slot.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab.
 4. Beretning Nordals musikværksted.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg.
  – Sekretariatet.
 • Kasserer. Palle Deigaard – modtager genvalg.
 • Sekretær. Thomas Jessen – modtager ikke genvalg.
 • Arrangement gruppen. Randi Figen – modtager genvalg.
 • Musik gruppen. Bjørn Wilke – modtager ikke genvalg.

  – Suppleanter.
 • Arrangement gruppen. Lea Mikkelsen – modtager genvalg.
 • Musik gruppen.

8. Valg af registreret revisorfirma.
Sekretariatet foreslår ” Revisionscenteret Sønderborg”.

9.Valg af billagskontrollanter.
10.Evt.

Husk at du skal være medlem af foreningen, for at have stemmeret til årsmødet. Du kan blive medlem ved at overføre 100kr til mobilepay 95004.