Foreningen

Nord-Als Musikfestivalforening er foreningen bag festivalen.

Foreningens formål er at støtte og udvikle det lokale musikliv. Det gøres blandt andet ved at støtte et musikværksted, hvor amatørbands kan øve og indspille.

De 25-30 aktive medlemmer, der arbejder før, under og efter festivalen, gør det frivilligt og ulønnet, ligesom de 8 mand, der sidder i den daglige ledelse også arbejder frivilligt hele året. Under festivalen får vi desuden hjælp af en stor gruppe frivillige, samt af forskellige lokale foreninger.

Den anden søndag i hver måned mødes vi på vores lager på Oksbølvej 4 i Nordborg til det såkaldte Søndagsmøde. Her fortæller sekretariatet og grupperne, hvad der arbejdes med og evt. nye tiltag tages op.

Hvis du har lyst til at deltage i planlægningen af Nord-Als Musikfestival så mød op på Søndagsmødet eller kontakt formand Paulo Nielsen på Tlf. 2222 2569

Nord-Als Musikfestival forening CVR: 65730928

SEKRETARIAT

Nord-Als Musikfestival Forening ledes af et sekretariat bestående af 8 personer.

Sekretariatet vælges på årsmødet, som afholdes i november. Følgende er pt. valgt til sekretariatet:

FormandPaulo Nielsen
NæstformandThomas Jessen
KassererPalle Deigaard
SekretærChristina Agnes Lentz
Arrangements gruppenRandi Figen
Musik gruppenNis Peter Roost
PR-gruppenAnne-Christine Christiansen
Teknisk gruppeRene Mehlberg

BLIV MEDLEM

Har du lyst til at støtte op om Nord-Als Musikfestival forening så meld dig ind i foreningen.

Det koster kun 100 kr. for voksne og 20 kr. for børn og unge under 18 om året, at være medlem af Nord-Als Musikfestival Forening. Medlemsåret løber fra 1. oktober til 30 september.

Som medlem har du stemmeret til vores årsmøde, hvor medlemmerne til sekretariatet vælges. Er du aktiv medlem får du løbende attraktive tilbud, som f.eks. fribilletter til Mølleparken og Sønderborghus.

Er du hjælper kan du blive medlem af foreningen ved at logge ind på din profil på EventHelper og købe medlemsskab i shoppen.


Vil du gerne støtte foreningen som passiv medlem (ikke hjælpere) kan du indbetale på konto nr. 5354 0241836 eller Mobilepay 95004. Husk at skrive hele dit navn i tekstfeltet.

ARBEJDSGRUPPERNE

Den årlige festival planlægges af 5 arbejdsgrupper.

Arrangementsgruppen

Tekniskgruppe

Musikgruppen

PR-gruppen

Sikkerheds- og tilladelsesgruppen