Tekniskgruppe

Tekniskgruppe står for alt det praktiske vedr. pladsen. Bestiller toiletter, telte scene og meget mere. Det er Tekniskgruppe der står for planlægningen af opbygning og nedtagning. Gruppen er ansvarlig for Campingpladsen og har kontakten til de udefra kommende grupper der har med Camping og rengøring at gøre. Under festivalen udgør gruppens medlemmer vores vagtværn og beredskab.