ekstraordinært årsmøde

Nord-Als Musikfestivalforening indkalder til ekstraordinært årsmøde med formålet at vælge en ny formand for foreningen.

Mødet afholdes søndag d. 14/1 2024 kl. 15.00 på Nordborg Slot i Foredragssalen med efterfølgende kaffe og kage.

Husk at du kun er stemmeberettiget, hvis du har betalt kontingent inden mødet. Læs mere om det her: https://musikfestival.dk/foreningen/

Dagsorden ifølge vedtægter.

Der er ønske om vedtægtsændringer, læs forslaget her: https://docs.google.com/document/d/1YD7xE94IlPbKPbxMKvOSDBfBYz-u9PLo/edit?usp=sharing&ouid=101926059589862246866&rtpof=true&sd=true

Ordinært søndagsmøde afholdes efterfølgende også på slottet.