Vi er imod stoffer

FestivalDanmark er imod stoffer

At tage stoffer er farligt, asocialt og ulovligt. Stoffer giver en utilregnelig adfærd, der kan ødelægge festival-oplevelsen. Også for andre deltagere.
Stoffer er ulovlige på festivalpladsen ligesom i resten af Danmark. Derfor er politiet til stede og håndtere stofrelaterede overtrædelser efter dansk
lovgivning. Overtrædelse af disse regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Markér din holdning

Du kan også markere din personlige holdning til stoffer på følgende måde:
Gå med Against Drugs-badges, som du finder i garderoben på Nord-Als Musikfestival