Sekratariat

Nord-Als Musikfestival Forening ledes af et sekretariat bestående af 7 personer.

Sekretariatet vælges på årsmødet, som afholdes i november. Følgende er pt. valgt til sekretariatet:

FormandKen Paulsen
KassererPalle Deigaard
SekretærThomas Jessen
Arrangements gruppenRandi Figen
Musik gruppenBjørn Wilke Hell
PR-gruppenAnne-Christine Christiansen
Teknisk gruppeRene Mehlberg