Sekratariat

Nord-Als Musikfestival Forening ledes af et sekretariat bestående af 8 personer.

Sekretariatet vælges på årsmødet, som afholdes i november. Følgende er pt. valgt til sekretariatet:

FormandPaulo Nielsen
NæstformandThomas Jessen
KassererPalle Deigaard
SekretærChristina Agnes Lentz
ArrangementsgruppenRandi Figen
MusikgruppenNis Peter Roost
PR-gruppenAnne-Christine Christiansen
Teknisk gruppeRene Mehlberg